Eco Green Saigon bắt đầu nhận giữ chỗ toà HR2

Kể từ ngày 15/10/2018, Eco Green Saigon bắt đầu nhận giữ chỗ cho toà HR2.

Theo Doanhnhansaigon.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *