Đăng ký Form bên dưới để nhận email Bảng Giá và Phương thức thanh toán trực tiếp từ Chủ Đầu Tư sớm nhất.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CÁC ĐỢT

TIẾN ĐỘ

SỐ TIỀN THANH TOÁN

Đặt cọc (Không hoàn tiền)Trong thời gian đang làm hầm, móng50.000.000 VND
ĐỢT 1

(Tháng 09/2018)

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A công bố giá bán chính thức10% (bao gồm tiền đặt cọc) + VAT
ĐỢT 2

(Tháng 10/2018)

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A được cấp phép đủ điều kiện bán hàng15% + VAT
ĐỢT 3

(Tháng 12/2018)

Trong vòng 05 ngày khi hoàn thành Đổ bê tông xong sàn tầng 55% + VAT
ĐỢT 4

(Tháng 02/2019)

Trong vòng 05 ngày khi hoàn thành Đổ bê tông xong sàn tầng 105% + VAT
ĐỢT 5

(Tháng 04/2019)

Trong vòng 05 ngày khi hoàn thành Đổ bê tông xong sàn tầng 155% + VAT
ĐỢT 6

(Tháng 06/2019)

Trong vòng 05 ngày khi hoàn thành Đổ bê tông xong sàn tầng 205% + VAT
ĐỢT 7

(Tháng 08/2019)

Trong vòng 05 ngày khi hoàn thành Đổ bê tông xong sàn tầng 255% + VAT
ĐỢT 8

(Tháng 10/2019)

Trong vòng 05 ngày khi hoàn thành Đổ bê tông xong sàn tầng 305% + VAT 
ĐỢT 9

(Tháng 12/2109)

Cất nóc tầng mái, hoàn thành tầng thô5% + VAT
ĐỢT 10

(Quý III/2020)

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày CĐT phát hành thông báo Bàn giao căn hộ 35% + 2% Phí bảo trì + VAT
ĐỢT 11Bàn giao sổ đỏ5% + VAT

NHẬN BẢNG GIÁ MỚI NHẤT